V červnu se žáci sedmého a osmého ročníku naší školy zúčastnili workshopu, prostřednictvím kterého se seznamovali s elektronickými systémy a základy programování. Scénář workshopu byl připraven pro žáky v rámci projektu Erasmus+ (mládež) pod názvem „Internet Of Things“, do kterého je zapojena havířovská nezisková organizace Euroteam Czech Republic, z.s. která nám umožnila workshop na škole uskutečnit. Žáci měli možnost seznámit se s myšlenkou Internetu věcí a zvýšit pozitivní přístup směrem k novým technologiím.

Výše zmiňovaný projet je zaměřen na digitální kompetence mládeže a pracovníků s mládeží. Partnery projektu jsou neziskové organizace z Polska, Slovenska, ČR a Tuniska. Českým partnerem je Euroteam Czech Republic, z. s. Projekt je finančně podpořen grantem Evropské komise.

A co všechno si žáci během workshopu vyzkoušeli?

  • Seznámili se s projektem „Internet Of Things“.
  • Dozvěděli se informace o principu programování, šifrování, kódování.
  • Seznámili se s Morseovou abecedou.
  • Vyzkoušeli si zapojení LED diod semaforků.
  • Vyzkoušeli si programováni v Tuniotu.

Žáky to bavilo, byli nadšení, neboť v tomto případě platilo, že poznávání nových věcí může být i zábava. Děkujeme organizaci Euroteam Czech Republic, z.s., že jsme mohli z oblasti informačních a komunikačních technologií vyzkoušet opět něco nového.

FOTO

VIDEO - WORKSHOP 7.A

VIDEO - WORKSHOP SKUPINA ŽÁKŮ 8.A

Ing. Monika Brandlová