V pondělí 30.9. byli žáci 2.A třídy v Regionální knihovně Karviná pasováni na čtenáře. Knihovnice jim zahrály pohádku O Křemílkovi a Vochomůrkovi, která se dětem velmi líbila a ocenily ji velkým potleskem.

Před vlastním pasováním byly děti poučeny o správném zacházení s knížkou. Každé dítě dostalo průkazku do knihovny a malé drobnosti a sladkosti. Děti se tak staly čtenáři a mohou si chodit do knihovny půjčovat knihy a rozvíjet tak své čtenářské dovednosti.

kniha