V úterý 17. 12. se děti 1. stupně sešly v klubovně naší školy, aby si stejně jako v předešlých letech zazpívaly písničky v anglickém a německém jazyce např. Jingle Bells, Merry Christmas a spoustu dalších, které měly opravdu moc pěkně nacvičené.

Předvánoční hodinka strávená v klubovně byla opravdu úžasná, děti byly skvělé a na všechny čekala sladká odměna :-)

Moc děkuji všem žákům a učitelům, kteří si s nacvičováním a organizací dali práci a už se těším, až si akci opět zopakujeme.

Za PK CJ Mgr. Pavlína Mojová