Ještě před uzavřením škol jsme stihli uskutečnit další z naplánovaných projektových dní s panem Wendlem. Tentokrát mu předvedla třída 4.A, co se už německy naučila. On žáky na oplátku seznámil s dalšími výrazy. Poté společně upekli citronový koláč.

Doufáme, že bude škola co nejdříve znovu otevřena a na další třídy se dostane začátkem listopadu.

Vážení rodiče,

Byli jsme připraveni na hybridní formu výuky (výuka 2. stupně na střídání), ale vzhledem k aktuálním vládním opatřením musíme od středy 14. 10. 2020 přejít na distanční formu výuky.

Třídní učitel každé třídy řeší organizaci předávání učiva s žáky i s rodiči.

Rádi bychom pracovali a poskytovali všechny školské služby normálně, ale musíme respektovat aktuální vládní opatření.

Žáci si roušky vezmou s sebou, zatím je nasazovat ve výuce nebudou, ale budou je mít každý den připraveny pro případ zhoršení epidemiologické situace.  V případě jakékoliv změny situace či v případě, kdy pedagog v rámci ochrany zdraví roušky ve třídě nařídí nebo podle instrukce Krajské hygienické stanice, žáci roušky ve škole budou používat.   

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy 

V prvním pololetí letošního školního roku proběhne několik dopoledních bloků zaměřených na němčinu. První z nich se uskutečnil v úterý 6. října.
Naši školu navštívil opět cukrář z Německa pan Thomas Wendel, aby se žáky potrénoval komunikaci v němčině a poté s nimi připravil něco dobrého na zub. Tentokrát se pečení s ním zúčastnili žáci 5. ročníku. Všichni si akci moc užili.
Podobných setkání je do konce kalendářního roku naplánováno několik, pokaždé pro němčináře jiné třídy. Budeme nejen péct nebo vařit, ale také si osvěžíme slovíčka k tématu a naučíme se spoustu nových.

Informace k vydávání vysvědčení v úterý 30.6.2020

Vážení rodiče, podle aktuálních pokynů MŠMT si mohou v úterý 30.6. vysvědčení vyzvednout všechny děti bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin.  Každý žák před vstupem do budovy musí třídnímu učiteli odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Stále také platí, že ve společných prostorách musí mít každý žák roušku.

Organizace výdeje vysvědčení bude rozfázována, aby nedocházelo k vytváření větších skupin dětí. Každý třídní učitel si vyzvedne své děti před školou a vydání vysvědčení proběhne ve třídách, v případě příznivého počasí také na školním náměstíčku. Po předání vysvědčení doprovodí třídní učitel své žáky před hlavní vchod školní budovy a žáci odcházejí domů.

Rozpis tříd:

8.00 hodin   1.A + 2.A

8.15 hodin   3.A + 4.A

8.30 hodin   5.A

8.45 hodin   6.A

9.00 hodin   7.A

9.15 hodin   8.A

10.00 hodin 9.B