Začátkem června se na naší škole uskutečnil "Den dětí". Žáci mohli navštívit různá stanoviště, kde otestovali své fyzické i psychické dovednosti. Celá akce probíhala v dobré náladě a krásném slunečném počasí. Závěrem celé akce byli žáci odměněni sladkou odměnou.

Vážení rodiče,
podle opatření MZ a podle informací MŠMT bude od pondělí 17. 5. 2021v provozu celý 1. stupeň bez rotací, tedy 1. - 5. třída dle normálního režimu a dle rozvrhu (s výjimkou TV a plavání).
 
Žáci 2. stupně pokračují v našem kraji v rotaci, takže příští týden od pondělí 17.5. bude ve škole 6.A a 7.A. Třída 8.A a 9.A zůstává doma na distanční výuce.
 
Nadále platí povinnost testování žáků 2x týdně - 2. stupeň (pondělí, čtvrtek, nebo ihned po příchodu do školy jiný den) a 1x týdně (pondělí) žáci 1. stupně. Nadále platí povinnost nosit ve vnitřních prostorách ochranu nosu a úst.

Vážení rodiče,

podle přijatých vládních opatření dochází od pondělí 24.5.2021 k těmto změnám:

  • do školy chodí všichni žáci 1. a 2. stupně, bez rotace
  • testování žáků a zaměstnanců bude nově probíhat jen 1x za týden, vždy v pondělí
  • nadále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorech školy

 

Během následujících měsíců se budou konat na škole následné investiční akce:

1) Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí tělocvičny ZŠ (2.etapa) - lhůta na podání nabídek je do 12. května, akce je projektově připravena, realizace se předpokládá na období červen, červenec 2021

2) Rekonstrukce zahrady mateřské školy v přírodním stylu - akce je již vysoutěžena a realizace akce se předpokládá v měsících květen, červen 2021

Poděkování za spolupráci při přípravě těchto akcí patří statutárnímu městu Karviná, zvláště pak odborům majetkovému, školství a rozvoje a ekonomickému.

Mimo tyto investiční projekty bude škola opět podávat projekt Erasmus + (zahraniční  výjezdy žáků, tématika ekologie - 5 evropských zemí), obdobný projekt byl podán již v roce 2020, byl městem schválen, ale z důvodu Covid byl pozastaven, věřme, že tentokrát by to mohlo být lepší, zvláště pak, pokud vývoj epidemie bude nadále klesat, případná realizace akce by byla v letech 2021-2023.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy