V měsíci prosinci 2020 proběhly volby do „Školské rady“. Kandidáty byli p. Miterková a p. Juřička. Hlasy rodičů byla na příští 3 leté období zvolena p. Miterková.

Děkujeme všem rodičům, kteří se voleb zúčastnili a p. Miterkové gratulujeme k vítězství a těšíme se na příští spolupráci.

Mgr. Silvie Vlčková                               

Vláda ČR přijala mimořádné krizové opatření, kterým stanovila dny pondělí 21.prosince a úterý 22. prosince jako volné dny pro žáky základních a středních škol. Na tyto volné dny navazují vánoční prázdniny (22.12. – 3.1.2021). Žáci ZŠ tedy na příkaz ministerstva školství zůstávají v pondělí 21.12. a v úterý 22.12. doma. Nástup do školy po vánočních prázdninách je stanoven na pondělí 4.1.2021. Výuka bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud – 1.stupeň a 9.ročník výuka prezenční podle rozvrhu, ostatní ročníky 2. stupně rotační výuka. Podle tohoto modelu nastoupí do školy od 4.1.2021 z 2.stupně žáci  6.A a 7.A, žáci třídy 8.A zůstávají doma na distanční výuce. V případě jakýchkoliv změn, které vyhlásí vláda pro oblast školství, Vás budeme aktuálně informovat.

Děkujeme Vám za celoroční spolupráci v této nelehké době a přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce.

V Karviné 17.12.2020                                                            Vedení ZŠ a MŠ Majakovského

Blíží se Vánoce a moji žáčci, prvňáčci, už poznají spoustu písmen a začínají číst. To je důvod k oslavě, a tak jsme vždycky touto dobou chodili do Regionální knihovny, kde byly děti pasovány na čtenáře. V této nelehké době jsme ovšem nikam jít nemohli, a proto paní knihovnice přišly za námi do školy.

Tady proběhlo ve slavnostně vyzdobené třídě dne 11.12. 2020 za účasti pana ředitele i pana zástupce pasování na čtenáře. Děti dostaly záložku a nějaké sladkosti. Myslím, že se nám akce povedla a že na ni děti budou rády vzpomínat.

Mgr. Hana Ciosková

V předvánočním čase byli žáci naší školy zvyklí účastnit se každoroční akce „Vánoční tvoření“. Jelikož letos se tato akce nemohla konat, připravili jsme pro děti pár menších akcí. Ve sborovně školy a poté ve školní družině se konal vánoční jarmark. Děti zde přicházely postupně po třídách se svým vyučujícím a mohly si za pár korun koupit malý dáreček pro sebe nebo své blízké. Další akcí bylo pečení vánočního cukroví. Skupinky dvou až tří dětí si upekly a posléze snědly vanilkové rohlíčky a linecké cukroví. Ve školní družině si pak děti druhé třídy nakrájely jablíčka, z kterých se sušením staly křížaly. Všichni pevně doufáme, že „Velikonoční tvoření“ se již bude konat jako obvykle pro všechny žáky naší školy ve školní jídelně a že si to všichni zase spolu užijeme.

FOTKY

Již se blíží čas vánoční a děti 1.A se nemohly dočkat příchodu ANDĚLA, MIKUÁŠE a hlavně ČERTA. Proto jsme si jej v hodině výtvarné a pracovní výchovy vyrobili sami. Podívejte se, jak se nám to povedlo.  Myslíme si, že tihle čerti by nám neublížili.

Děti 1.A a H. Ciosková