S kroužkem KLUB PODNIKAVOSTI si žáci před vánoci vyzkoušeli, jak se učitelé cítí, když stojí před žáky a ještě je mají něco naučit. Přes počáteční trému to zvládli báječně. Někteří si vyzkoušeli hodinu matematiky ve 3. třídě a někteří hodinu německého jazyka v 5. a 1. třídě.

Už se těšíme na další aktivity, které mají v plánu a držíme jim palečky, ať se jim to vydaří :-)

 

Pavlína Mojová

V úterý 17. 12. se děti 1. stupně sešly v klubovně naší školy, aby si stejně jako v předešlých letech zazpívaly písničky v anglickém a německém jazyce např. Jingle Bells, Merry Christmas a spoustu dalších, které měly opravdu moc pěkně nacvičené.

Předvánoční hodinka strávená v klubovně byla opravdu úžasná, děti byly skvělé a na všechny čekala sladká odměna :-)

Moc děkuji všem žákům a učitelům, kteří si s nacvičováním a organizací dali práci a už se těším, až si akci opět zopakujeme.

Za PK CJ Mgr. Pavlína Mojová

 

 

V rámci celorepublikové soutěže ve znalostech z matematiky se naší žáci velmi dobře umístili a reprezentovali naši školu. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích.

 Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ)
Celkem se v kategórií Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 13843 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1491.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.

Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkom)
1.               257.-269.     2776.-2865.           Švec, Jakub               3.A        82.43            79.63
2.               358.-368.     3831.-3940.           Němeček, Martin        5.A        75.72            71.94
3.               453.-471.     4553.-4682.           Němečková, Kristýna 4.A        69.08            66.65

Školní kolo astronomické olympiády

Dne 19. 11. 2019 se na naší škole konalo školní kolo astronomické olympiády. V kategorii G-H (6. – 7. ročník) se zúčastnilo 22 žáků a v kategorii E-F (8. – 9. ročník) 16 žáků. V kategorii G-H žáci řešili přehledový test, luštili doplňovačku, určovali věty správné a nesprávné, řešili úlohy týkající se první kosmické rychlosti a na závěr rozpoznávali vesmírná tělesa na obrázcích. V kategorii E-F žáci řešili přehledový test, dále řešili metalicitu hvězd, rotaci hvězd, siderickou úhlovou rychlost oběhu Země kolem Slunce, siderickou periodu rotace slunečního rovníku, nakonec zařazovali data týkajících se vesmírných objevů a cest na číselnou osu. Žáci, kteří získali 20 a více bodů, postupují do krajského kola astronomické olympiády. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

                                                                                                                                 Mgr. Renáta Procházková

Výsledky v kategorii E-F:

Pořadí

Jméno, příjmení

Třída  

Počet bodů

1. místo

Matyáš Palian

8.A

32

2.-5. místo

Jiří Boháč

9.B

31.5

2.-5. místo

Jan Nowrotek

9.B

31.5

2.-5. místo

Adam Stárek

9.B

31.5

2.-5. místo

Aleš Urbánek

9.B

31.5

6.-12. místo    

David Habrda

8.A

29.5

6.-12. místo

Martin Jastrzembski   

9.B

29.5

6.-12. místo

David Juřička

9.B

29.5

6.-12. místo

Klára Pustayová

9.B

29.5

6.-12. místo

Lukáš Sušila

8.A

29.5

6.-12. místo

Alex Švec

8.A

29.5

6.-12. místo

Filip Valentíny

9.B

29.5

13. místo

Ondřej Siuda

8.A

28

14. místo

Adéla Bakalíková

8.A

11

15. místo

Jana Bardoňová

9.B

7.5

16. místo

Natálie Šafránková

9.B

5.5