Žáci 1. - 5. ročníků se od prosince účastní přímo ve školních třídách řady preventivních programů organizovaných Charitním střediskem "Maják", které je zaměřeno na všeobecnou i selektivní primární prevenci.

Cílem programu primární prevence probíhajícího ve dnech 2. - 4. 12. 2014 byly problémy třídního kolektivu a pozitivní třídní klima. Jednalo se především o zamezení vzniku šikany a kyberšikany mezi dětmi, naučit žáky rozpoznat formy šikany a správně reagovat na takto vzniklé problémy. Přednášky byly zaměřeny na utváření kladného a bezpečného místa pro všechny ve třídě, tj. na posílení a utužení zdravých vztahů mezi žáky, vzájemný respekt, slušné chování a kamarádství. 

Pro 4. - 5. ročníky byl zrealizován dne 9. 12. 2014 program o rozpoznání jednotlivých druhů návykových látek a jejich škodlivosti pro lidský organismus, o riziku spojeném se závislostí. Program se týkal podpory asertivního chování při kontaktu s návykovou látkou (alkoholismus, nikotinismus), byly předány kontakty na místa, kam se mohou žáci obrátit o pomoc. Další program pro 4. - 5. ročníky uskutečněný 11. 12. 2014 se zaměřoval na posílení zásad slušného chovní a vystupování ve vztahu k vrstevníkům i dospělým. Děti se seznámily s etiketou. 

Beseda s názvem "Volný čas a jeho rizika" proběhla 13. 1. 2015 a účastnili se jí opět žáci 4. - 5. ročníků. Proběhlo seznámení dětí s možnostmi smysluplného a správného využití volného času. Cílem besed bylo posílení zdravých návyků a postojů, upevnění pozitivních hodnot jako jsou zájmové kroužky, příroda a sport. Hovořilo se o nadměrném hraní počítačových her, závislosti na sociálních sítích, gamblingu, vandalství a pasivních způsobech života. 

Pozitivním třídním klimatem se budou naši čtvrťáci zabývat na preventivní besedě 29. 1. 2015. Těšíme se na další společné dubnové setkání s názvem "Multikulti", kde budou děti seznámeny s různými etnickými a národnostními menšinami. 

V rámci prevence proti šikanování byly školní metodičkou prevence třídním kolektivům předána k podpisu "Charta proti šikanování", která je zveřejněna ve všech třídách naší školy.

Mgr. Zuzana Mangirasová

V týdnu od 8. – 15. 12. 2014 probíhala na celém světě celosvětová Hodina kódu – „Hour of  Code“ . U nás ve škole proběhla Hodina kódu (základy programování) dne 10. 12. 2014. Základem hodiny bylo vyřešení sady velmi jednoduchých programovacích úloh. Žáci mohli pracovat ve dvojicích. Hodiny kódu se zúčastnili žáci, kteří byli úspěšní v celostátní soutěži „Bobřík informatiky“. 

Ing. Monika Brandlová

Hour of code
Hour of code Hour of code

 

Dne 16. prosince se na naší škole konal Sportovní den. Tato již tradiční předvánoční akce byla zahájena turnajem ve florbalu, kdy své síly změřilo 6 družstev. Vítězné družstvo "Machři" bylo složeno z žáků 9. ročníku, na 2. místě "Smažáci" (8. ročník) a na 3. místě "Ceckaři" (7. ročník).

Pak přišel na řadu turnaj ve streetballu, kdy své sportovní nadání předvedli i žáci, kteří jsou zároveň členy basketbalového klubu TJ Sokol Karviná. Utkání byla pohledná a ve sportovním duchu. Zvítězili "Al Bunda" (9. ročník), na 2. místě byli "Ceckoši" (7. ročník) a třetí "BT motorku" (9. ročník).

Na závěr se společně utkali v přátelském basketbalovém zápase učitelé a žáci. Celá akce byla zakončena slavnostním vyhlášením a předáním diplomů a cen. Sportovní den byl úspěšný (nikdo se nezranil) a žáci opět ukázali, že ZŠ Majakovského je školou, která sportem žije. 

Mgr. Jiří Šajna

Sportovní den n...
Sportovní den na Majáčku Sportovní den na Majáčku

V úterý 16. prosince 2014 se děti z prvního stupně sešly v klubovně naší školy, aby si zazpívaly písničky v anglickém a německém jazyce např. Merry Christmas, Kling Glöckchen, The days of the week, Komm, Wir gehen nach Betlehem, Christmas, Schnappi, Jingle Bells, The Christmas tree. Na závěr nám zazpívali žáci ze třídy 6. B a 9. A píseň Last Christmas.   

Byla to úžasně strávená hodinka, všem se moc líbila, děti byly opravdu skvělé a na všechny čekala sladká odměna. 

Moc děkuji všem žákům a učitelům, kteří si s nacvičováním a organizací dali práci a už se těšíme na další rok.

Mgr. Pavlína Mojová 

Cizojazyčná ván...
Cizojazyčná vánoční besídka Cizojazyčná vánoční besídka

V pátek 12. prosince proběhl na naší škole další barevný den a tentokrát to moc barevné nebylo, byla vybrána třídou 9.A barva černá. A jak to dopadlo? Nejúžasnější třídou dnešního dne byla opět třída 4.B, moc blahopřejeme. Žáci opravdu bojují, aby byli nejlepší. Výsledky můžete vidět na nástěnce vedle učebny NJ (kuchyňky) i průběžné pořadí v celé soutěži. Už se moc těšíme na další barevný den. Děkujeme za hojnou účast.

9.A, Mgr. Pavlína Mojová

Černý den
Černý den Černý den