Dne 17. října 2014 proběhla na naší škole ve třídě 6.B první část besedy se zástupci hasičů z karvinského hasičského sboru. Besedu vedl hasič pan Jiří za asistence paní Marty. Pan Jiří poutavou formou seznámil žáky s posláním hasičů, s výcvikem a náročností jejich práce, ale také s prevencí požárů, úrazů a dalších možných nebezpečí. Žáci si vyzkoušeli improvizovaná volání na tísňové linky a oznámení nebezpečí, které by se mohlo v určitých situacích přihodit, mohli si prohlédnout hasičskou výstroj i výzbroj a na závěr dostali pexesa s tematickým motivem. Dětem se hodina strávená s hasiči moc líbila a už se nemohou dočkat na další setkání.

Mgr. Marcela Litomyská

V pátek 3. října 2014 proběhl na naší škole "Barevný den". Ve třídách převládala červená barvička a děti byly úžasné. Všem to moc slušelo. Někteří žáčci si vyrobili i červené čepičky, červené náramky nebo červené náušnice. Zapojili se opravdu skoro všichni, dokonce i učitelé a vedení školy. Někteří si sice zapomněli něco červeného vzít, ale to vůbec nevadí. Děkujeme všem za hojnou účast a vítězům prvního barevného dne moc blahopřejeme.

7.A, Mgr. Pavlína Mojová, Mgr. Zuzana Mangirasová

Červený den
Červený den Červený den

V rámci podpory minimálního preventivního programu školy byla pro žáky 6.B připravena beseda na téma upevnění kolektivních vztahů ve třídě, rozvoj pozitivního klimatu a spolupráce třídního kolektivu. Formou jednoduchých simulačních her si žáci vyzkoušeli různé aktivity na podporu zmíněných faktorů. Všichni se aktivně zapojili, bavili se a vládla pozitivní atmosféra.

Mgr. Zuzana Mangirasová, ŠMP