Dne 4. listopadu 2014 jsme se třídou 6.B navštívili fryštátskou knihovnu, kde na nás čekalo spousta zajímavých informací nejen o historii města Karviné, ale i o historii okolních měst. Děti si vyslechly od paní knihovnice poutavé příběhy svázané s našim městem. Zaujala je pověst o rájeckém Baronovi a strašidelném domě, o Baronovi, který byl největším střelcem, o chamtivé překupnici a také o kouzelném zvonu, který dodnes vyzvání pro štěstí všem karvinským. Pověst o zbojníku, sedláku a hrnčíři nám připomněla jedno z prvních a nejdůležitějších karvinských řemesel. Děti beseda moc bavila, zapojily se do debaty o památkách, které znají, měly možnost zeptat se na podrobnosti a zajímavosti našeho města. Na závěr jsme se prošli náměstím a některé památky si ukázali naživo.

Mgr. Marcela Litomyská 

Jako každoročně, i letos se naši žáci zapojili do výtvarného projektu nadace Stonožka - "Hnutí na vlastních nohou". Jejich úkolem bylo na složený formát A4 namalovat či nakreslit vánoční nebo zimní motiv. Pro tvorbu přání byla stanovena přísná pravidla. Děti se zhostily úkolu s trpělivostí a nasazením, neboť věděly, že je to "pro dobrou věc". Vybraná přání splňující všechny parametry byla 20. 10. 2014 zaslána do Prahy. Děkujeme za spolupráci MŠ Žižkova, která nám přispěla několika přáníčky do našeho balíčku.

Mgr. Marcela Litomyská

Nadační projekt...
Nadační projekt stonožka Nadační projekt stonožka

V pátek 3. října 2014 proběhl na naší škole "Barevný den". Ve třídách převládala červená barvička a děti byly úžasné. Všem to moc slušelo. Někteří žáčci si vyrobili i červené čepičky, červené náramky nebo červené náušnice. Zapojili se opravdu skoro všichni, dokonce i učitelé a vedení školy. Někteří si sice zapomněli něco červeného vzít, ale to vůbec nevadí. Děkujeme všem za hojnou účast a vítězům prvního barevného dne moc blahopřejeme.

7.A, Mgr. Pavlína Mojová, Mgr. Zuzana Mangirasová

Červený den
Červený den Červený den

Dne 17. října 2014 proběhla na naší škole ve třídě 6.B první část besedy se zástupci hasičů z karvinského hasičského sboru. Besedu vedl hasič pan Jiří za asistence paní Marty. Pan Jiří poutavou formou seznámil žáky s posláním hasičů, s výcvikem a náročností jejich práce, ale také s prevencí požárů, úrazů a dalších možných nebezpečí. Žáci si vyzkoušeli improvizovaná volání na tísňové linky a oznámení nebezpečí, které by se mohlo v určitých situacích přihodit, mohli si prohlédnout hasičskou výstroj i výzbroj a na závěr dostali pexesa s tematickým motivem. Dětem se hodina strávená s hasiči moc líbila a už se nemohou dočkat na další setkání.

Mgr. Marcela Litomyská

V rámci podpory minimálního preventivního programu školy byla pro žáky 6.B připravena beseda na téma upevnění kolektivních vztahů ve třídě, rozvoj pozitivního klimatu a spolupráce třídního kolektivu. Formou jednoduchých simulačních her si žáci vyzkoušeli různé aktivity na podporu zmíněných faktorů. Všichni se aktivně zapojili, bavili se a vládla pozitivní atmosféra.

Mgr. Zuzana Mangirasová, ŠMP