Hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/2020
Vážení rodiče, za druhé pololetí bude každý žák školy hodnocen ze všech předmětů a každý žák dostane vysvědčení. Hodnocení se řídí vyhláškou MŠMT, zde Vám přinášíme nejdůležitější informace:
Hodnocení žáků ve 2.pololetí školního roku 2019/2020 a výdej vysvědčení
Hodnocení žáků se ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 řídí vyhláškou MŠMT
Žáci základní školy budou hodnoceni ze všech předmětů a na konci roku obdrží každý žák vysvědčení. Hodnocení 2.pololetí se řídí těmito faktory:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.
Znění celé vyhlášky můžete najít na stránkách MŠMT (vyhláška 211/2020 Sb.)
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.
Znění celé vyhlášky můžete najít na stránkách MŠMT (vyhláška 211/2020 Sb.)

Vážení rodiče žáků 2.stupně.
Podle pokynů MŠMT a opatření Ministerstva zdravotnictví mohou od 8.6.2020 navštěvovat školu žáci 2.stupně, a to za účelem konání konzultačních či třídnických hodin. Nepůjde tedy o každodenní školní docházku, pouze o třídnické hodiny v pevně stanovený den a čas. Školní družina ani školní jídelna není zajištěna. Docházka není pro žáky povinná a žáci ve škole mohou být pouze ve skupinkách maximálně 15 žáků.
Při vstupu žáků do školy musí být dodrženy tyto podmínky:
1. Zákonný zástupce žáka musí oznámit škole, zda bude jeho dítě docházet na třídnické hodiny
2. Zákonný zástupce žáka musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněné (k dispozici na www.stránkách školy, nebo zašle třídní učitel emailem); bez čestného prohlášení nebude žákům vstup do školy 8.6.2020 umožněn
3. Zákonný zástupce žáka se musí seznámit s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví (je součástí čestného prohlášení)
4. Vstup do školy bude umožněn pouze nahlášeným žákům, žádným dalším osobám není vstup do školy povolen
5. Všichni žáci musí mít ve společných prostorách roušky

Třídnické hodiny jsou stanoveny takto:

6.A - pondělí, středa, vždy 9.00-11.00hodin
7.A - pondělí, středa, vždy 9.00 - 11.00hodin
8.A - úterý, pátek, vždy 9.00-11.00 hodin
9.B - úterý, čtvrtek, vždy 9.00 - 11.00hodin

Vážení rodiče, dejte prosím vědět svým třídním učitelům, zda se Vaše dítě bude od 8.6. účastnit konzultačních hodin podle stanoveného rozpisu.
Pěkný den všem, zástupce ředitele Aleš Homan:-)

Vážení rodiče žáků 9.třídy.

Podle pokynů MŠMT mohou žáci 9.,ročníku docházet od 11.5.2020 do školy na konzultace k přijímacím zkouškám.  Tyto konzultace byly stanoveny na pondělí (organizačně s třídním učitelem), úterý a čtvrtek (matematika, český jazyk), a to vždy od 9.00 – 12.00 hodin.

 

Při vstupu žáků do školy musí být dodrženy následující podmínky:

  • Zákonný zástupce žáka musí oznámit škole, zda má jeho dítě zájem o konzultace k přijímacím zkouškám (termín: nejpozději ve čtvrtek 7.5.2020)
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15
  • Zákonný zástupce žáka musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k dispozici na www.stránkách školy, nebo zašle paní třídní učitelka), bez tohoto čestného prohlášení nebude vstup do školy žákům umožněn

Vážení rodiče žáků 1.stupně, podle pokynů MŠMT bude umožněno žákům 1.stupně účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25.5.2020, ovšem za určitých bezpečnostních opatření. Podrobnější informace najdete na www.stránkách školy, osloví Vás také třídní učitelé Vašich dětí. Budete muset vyplnit čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a vybrat čas, kdy bude Vaše dítě odcházet domů.
Školní vyučování začne od 8.00 hodin, ve 12.00 a 12.25 hodin bude obědová pauza a následně budou probíhat odpolední aktivity, maximálně však do 16.00hodin.
Školní družina není v provozu. Maximální počet v jedné skupině je 15 dětí, skupina je po 25.5. neměnná. Podle Vašeho zájmu jsme zatím vytvořili dvě školní skupiny. Každé dítě musí mít s sebou na jeden den minimálně dvě roušky a musí dodržovat přesné pokyny zaměstnanců školy (desinfekce rukou atd.).
 
Přeji Vám hezký den. Zástupce ředitele:-)
 
 
 

Vážení rodiče žáků 1.stupně naší školy, třídní učitelé 1.-5.ročníku v těchto dnech zjišťují, jaký počet dětí 1.stupně nastoupí do školy v případě otevření škol 25.května. Prosím, buďte v kontaktu se svými třídními učiteli a sdělte jim, zda Vaše dítě předběžně do školy nastoupí či nikoliv. O dalším postupu Vás budeme informovat, čekáme na další instrukce z MŠMT.