Vážení rodiče žáků 9.třídy.

Podle pokynů MŠMT mohou žáci 9.,ročníku docházet od 11.5.2020 do školy na konzultace k přijímacím zkouškám.  Tyto konzultace byly stanoveny na pondělí (organizačně s třídním učitelem), úterý a čtvrtek (matematika, český jazyk), a to vždy od 9.00 – 12.00 hodin.

 

Při vstupu žáků do školy musí být dodrženy následující podmínky:

  • Zákonný zástupce žáka musí oznámit škole, zda má jeho dítě zájem o konzultace k přijímacím zkouškám (termín: nejpozději ve čtvrtek 7.5.2020)
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15
  • Zákonný zástupce žáka musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k dispozici na www.stránkách školy, nebo zašle paní třídní učitelka), bez tohoto čestného prohlášení nebude vstup do školy žákům umožněn

Vážení rodiče žáků 1.stupně naší školy, třídní učitelé 1.-5.ročníku v těchto dnech zjišťují, jaký počet dětí 1.stupně nastoupí do školy v případě otevření škol 25.května. Prosím, buďte v kontaktu se svými třídními učiteli a sdělte jim, zda Vaše dítě předběžně do školy nastoupí či nikoliv. O dalším postupu Vás budeme informovat, čekáme na další instrukce z MŠMT.

Po půlroční přípravě skládali žáci naší školy mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Testování organizací British council proběhlo na ZŠ Dělnická v sobotu 7. 3. pro starší děti a ve středu 11. 3. pro mladší. Žáci osmého ročníku se snažili získat certifikát na úrovni KET (A2) a žáci čtvrtého ročníku na úrovni STARTERS (A1). Náplní zkoušky jsou všechny jazykové dovednosti, tedy porozumění čtenému, slyšenému, psaní a mluvení. Na výsledky si počkáme zhruba dva měsíce, v červnu pak proběhne v MěDK slavnostní předání certifikátů úspěšným kandidátům.

V úterý 10. 3. naši školu navštívil podruhé německý cukrář pan Wendel. Tentokrát s ním strávili dopoledne žáci 8. třídy. Scénář byl podobný jako minule, první dvě hodiny proběhly ve třídě, kde se bavili o německé kuchyni. Na 3. a 4. vyučovací hodinu se společně přesunuli do cvičné kuchyňky. Zde pod jeho vedením upekli koláč s ovocem, Fantakuchen.
Pro žáky šesté třídy je podobný program připraven za dva týdny.