Ve čtvrtek 30.5. se děti z 1. a 2. třídy zúčastnily zábavného dopoledne, které se konalo před Regionální knihovnou v Karviné 7. Děti soutěžily na stanovištích, kde pod vedením pohádkových postav plnily různé úkoly. Také si mohly zatančit s Hopsalínem či se projet na čarodějnickém koštěti.

Pro děti 1. tříd bylo také připraveno v prostorách knihovny slavnostní předávání knížky básní „Kde se nosí krky“ od Miroslava Tvrze , čímž byly děti přijaty mezi čtenáře. Paní knihovnice dětem také zahrály pohádku J. Čapka „Jak pejsek s kočičkou vařili dort“.

Celé dopoledne se dětem velmi líbilo a zjistily, že čtení není nuda, ale člověk si s ním užije hodně srandy.

Zapsala: S.Vlčková

Karviná - oficiální stránka města