Od října začíná sběrová akce. Zvlášť svázané noviny, zvlášť časopisy, děti odevzdávají ve vestibulu p. školníkovi. Děti budou za sběr odměněny sladkostí.