Mgr. Pavlína Mojová
Konzultační hodiny: Pátek 10:00 – 10:45 nebo dle domluvy
Kontakt – email: pavlina.mojova@zs-majakovskeho.cz

Standardní činnosti výchovného poradce:

 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická podpora při přípravě, zpracovávání a vyhodnocení plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření
 • evidence přihlášek žáků na střední školy, metodická podpora a spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • spolupráce při péči o žáky mimořádně nadané a talentované
 • spolupráce s třídními učiteli, asistentkami pedagoga a rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání individuálních pohovorů nebo výchovných komisí, jednání s rodiči, žáky či pedagogy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
 • spolupráce s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, Okresním soudem v Karviné
 • spolupráce s třídními učiteli, pedagogickými pracovníky, rodiči a hlavně žáky při jejich školním neúspěchu
 • spolupráce se školním metodikem prevence a s ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a navrhování opatření pro jejich eliminaci
 • spolupráce se školním metodikem prevence při evidenci neomluvené absence
 • odhalování skrytého záškoláctví a ohlašování neomluvené absence
 • spolupráce při zlepšování celkového klimatu na škole a při zamezování šíření sociálně patologických jevů (zlepšení vztahů mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, mezi pedagogy a rodiči a mezi pedagogy)


Rozcestník středních škol

Předkládáme rozcestník středních škol, ve kterém nabízíme odkazy na webové stránky škol, na které se naši žáci hlásí nejčastěji.

Gymnázium, Karviná

http://www.gym-karvina.cz

Střední průmyslová škola Karviná

http://www.spskarvina.cz/www/

Obchodní akademie Karviná, s. r. o.

http://www.obaka-karvina.cz/

Střední zdravotnická škola, Karviná

http://www.sszdra-karvina.cz/

Albrechtová střední škola, Český Těšín

http://www.albrechtovastredni.cz/

Střední škola techniky a služeb, Karviná

http://www.sstas-karvina.cz/

Střední odborná škola managementu a práva s. r. o., Karviná

http://www.sosmapkarvina.cz/

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o., Karviná

http://www.sosoom.cz/ 

Gymnázium a obchodní akademie Orlová

http://www.goa-orlova.cz/ 

Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov

http://www.sselek-havirov.cz/ 

Střední průmyslová škola stavební Havířov

http://www.ssstav-havirov.cz

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá

http://www.stredniskola-sucha.cz/

Obchodní akademie Český Těšín

http://www.obaka-cestesin.cz/


Důležité odkazy pro žáky 9. třídy

http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

http://www.infoabsolvent.cz/

https://kampodevitce.cz/

http://www.pppkarvina.cz/

http://www.szmkarvina.cz/spc/

http://www.stredniskoly.cz/

www.msmt.cz

https://prijimacky.cermat.cz/