• Program Comenius - projekt Historical Recreation as a Pedagogical Project - Znovuvytvoření historie jako pedagogický projekt; realizován v letech 2007 - 2009, centralizovaný projekt ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, partnerské školy v Portugalsku, Španělsku, Turecku, Itálii, Řecku. Žáci ZŠ Majakovského vyrobili obří knihu Svět v obrazech (zápis do knihy rekordů ČR jako Největší dětmi ručně vyrobená kniha), výstup projektu: film o životě a díle Jana Amose Komenského (60 dětských herců), prezentace projektu na konferencích NAEP v Praze a Hradci Králové; ZŠ Majakovského získala certifikát od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy za úspěšnou realizaci projektu Partnerství škol Comenius.
  • aktivity eTwinning - projekt My Town in Numbers - propojení anglického jazyka s matematikou, zisk 2. místa mezi evropskými projekty v kategorii přírodní vědy a matematika (konference eTwinning v Seville)
  • Projekt A taste of Maths (ATOM) - propojení matematiky s anglickým jazykem, spolupráce se školami z Rumunska, Itálie, Španělska, Nizozemí, Řecka. Projekt ATOM získal v roce 2012 v Berlíně cenu za nejlepší evropský projekt v kategorii žáků od 12 - 15 let. Následně vyjelo za odměnu pět žáků a jeden pedagog do Turecka na eTwinningový kemp.
  • Cizí jazyky - dveře do EU - celoměstský projekt, realizován v letech 2009 - 2011, tvorba výukových materiálů pro cizojazyčný internetový portál projektu, cizojazyčné soutěže, vždy na konci školního roku realizován výjezd 20 žáků školy (podle umístění v celoměstské cizojazyčné soutěži) na týdenní exkurzi do Německa a Velké Británie - v roce 2010 a 2011; v rámci tohoto projektu byla škola vybavena ICT technikou pro vzdělávání žáků v cizích jazycích.
  • Karvinský informační systém základních škol - realizován ve školním roce 2009 - 2010, v rámci tohoto projektu byla škola vybavena interaktivními tabulemi pro specializované učebny (zeměpis, společenské vědy) i pro dvě kmenové třídy na 1. stupni. Byla rovněž zřízena tzv. mobilní počítačová učebna.
  • Projekt - Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ - realizován v roce 2010 - vybavení chemicko-fyzikálních učeben moderní didaktickou technikou za účelem zvýšení efektivity výuky chemie a fyziky.
  • Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském kraji - realizován v letech 2010 - 2011 ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v rámci projektu proběhlo na škole několik celoškolních projektových dnů s multikulturní tematikou, řada přednášek a besed, žáci vystavovali své výtvarné a literární práce ve škole i na PF Ostravské univerzity.
  • EU - Peníze školám, tzv. šablony klíčových aktivit - realizován v letech 2011 - 2013, v rámci projektu byla škola vybavena ICT technikou (interaktivní tabule, notebooky) pro zkvalitňování výuky, byla umožněna individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků, učitelé vytvořili 1100 inovativních výukových materiálů.
  • Tandem - projekt česko-německých výměn mládeže, realizován v letech 2012 - 2013, výjezdy žáků do Německa, projekt přispívá k překonávání hranic a předsudků mezi oběma zeměmi.
  • Třída vynálezců - realizován v rámci projektu Kids and Science v letech 2012 - 2013 ve spolupráci s VŠB Ostrava, popularizace přírodních věd a technických oborů, projekt realizován naší školou v roce 2012 jako vůbec první školou v Moravskoslezském kraji.
  • Přírodní vědy pro každého a bez překážek - celoměstský projekt, realizován v letech 2012 - 2014, projekt se zaměřuje na podporu žáků základních škol v oblasti přírodních věd. V rámci projektu došlo k vytvoření specializované učebny matematiky s interaktivní tabulí a dataprojektorem, žáci se zúčastnili několika atraktivních exkurzí - Technické muzeum Brno, IQ Park Liberec, Jaderná Elektrárna Temelín, Národní technické muzeum v Praze, arboretum Noový Dvůr u Opavy aj.