Vedoucí školní jídelny
Žaneta Valošková zaneta.valoskova@zs-majakovskeho.cz
tel.: 596 312 003 nebo 607 040 233
Provoz jídelny
Denisa Miterková hlavní kuchařka
Zdeňka Ciastoňová kuchařka
Lenka Hájková kuchařka
Vladimíra Dančíková kuchařka MŠ
Číslo účtu pro platbu stravného: 115 – 7501500267/0100

Ceny obědů ve školní jídelně

V souvislosti s vysokým nárůstem cen potravin a energií, jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného ve školní jídelně. K navýšení dochází od 1.9.2022 a to o 4,- Kč (3,- Kč potraviny a 1,- Kč režijní náklady-děti režijní náklady neplatí). K navýšení ceny stravného dochází ve všech jídelnách, ve většině případě o vyšší částku. My se snažíme, aby navýšení bylo co nejnižší a pro Vás přijatelné.

K navýšení jsme přistoupili v zájmu zachování kvality a pestrosti jídelníčku a zároveň i z důvodu plnění výživových norem pro děti, které jsou dány vyhláškou 107/2005Sb., o školním stravování.

Prosím, zkontrolujte si výši limitu inkasa na svém účtě, případně si limit navýšit.

Kategorie Cena
Žáci 7 - 10 let 29,- Kč
Žáci 11 - 14 let 31,- Kč
Žáci 15 let a více 32,- Kč
Zaměstnanci ZŠ Majakovského (dopl. FKSP 11,-Kč) 21,- Kč
Důchodci ZŠ Majakovského (dopl. FKSP 11,-Kč neplatí věcnou režii)
50,- Kč
Důchodci města Karviné (neplatí věcnou režii) 61,- Kč
Cizí strávníci 64,- Kč
Cena oběda pro cizí strávníky činí:
Potraviny 32,- Kč
Režijní a mzdové nákl. 29,- Kč
Zisková přirážka 3,- Kč
Celkem 64,- Kč