Na ZŠ Majakovského funguje od roku 2005 žákovský parlament, který je tvořen zástupci všech tříd druhého stupně. Vždy na začátku nového školního roku je zvolen předseda a místopředseda žákovského parlamentu. Za vedení školy se zástupci žákovského parlamentu komunikuje zástupce ředitele Mgr. Aleš Homan, Ph.D.

Cílem parlamentu je:

  • Vytvořit a udržovat informační most mezi žáky a vedením školy.
  • Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele školy.
  • Předcházet negativním jevům (šikana, psychické vydírání atd.).
  • Žáci získají praktickou zkušenost s fungováním demokratického systému.

Žáci se pravidelně scházejí s vedením školy ve školním klubu, nejčastěji jednou za tři měsíce, ale v případě potřeby i častěji. Z každé schůzky je pořízen zápis. Žáci se vyjadřují k fungování školy, dotazují se, přinášejí náměty a inspiraci. Všechny podněty žáků jsou následně probrány ve vedení školy a žáci jsou o výsledcích informováni.