Dne 10. 4. 2024 se třída 4.A zúčastnila besedy s Městskou policií Karviná na téma šikana. Žáci se dozvěděli o druzích, formách a následcích šikany. Poutavým způsobem byli žáci seznámeni s tímto vážným tématem a dozvěděli se, kde hledat pomoc a komu se mají případně svěřit.

Bc. Kamil Pietrowski