Konzultační hodiny lze využít v případě vzniklého problému (chování žáka, prospěch žáka, absence žáka aj.).

Každé úterý je ve škole stanoveno jako úřední den. Pedagogové školy jsou přítomní na pracovišti od 7.00 do 15:30 hodin. Je možné domluvit si konzultaci individuálně předem po vzájemné dohodě s vyučujícím (telefonicky, mailem).

Vyučující Den Čas Kontakt
Zdeňka Parchanská zdenka.parchanska@zs-majakovskeho.cz
Břenková Miluše

Středa

13:00 -14:00

miluse.brenkova@zs-majakovskeho.cz
Canibalová Zuzana Úterý 8:55 - 9:40 zuzana.canibalova@zs-majakovskeho.cz
CioskováHana Úterý 7:00 - 7:45 hana.cioskova@zs-majakovskeho.cz
Hanáková Beata Středa 13:00 - 14:00 beata.hanakova@zs-majakovskeho.cz
Renata Procházková renata.prochazkova@zs-majakovskeho.cz
Jakub Doležal Středa 13:00 - 14:00 jakub.dolezal@zs-majakovskeho.cz
Lucie Kmecová

Úterý

8:55 - 9:40

lucie.kmecova@zs-majakovskeho.cz
Mojová Pavlína

Úterý

7:00 - 8:30

pavlina.mojova@zs-majakovskeho.cz
Šrubařová Jolana Úterý 7:00 - 7:45 jolana.srubarova@zs-majakovskeho.cz
Jiřina Stenchlá Čtvrtek 9:00 - 9:45 jirina.stenchla@zs-majakovskeho.cz
Pavel Filipczyk pavel.filipczyk@zs-majakovskeho.cz
Vlčková Silvie Úterý 7:00 - 7:45 silvie.vlckova@zs-majakovskeho.cz