Doprovod: ředitel školy a zástupce ředitele školy.