Třetí vyučovací hodinu proběhne beseda žáků z třídních parlamentů a vybraných žáků školy s panem ředitelem. LIVE diskusní fórum ve školním klubu.