Žáci osmé a deváté třídy první vyučovací hodinu půjdou do školníího klubu. V 9:00 hodin bude program ve školním klubu připraven i pro žáky 9. ročníku ZŠ U Studny.