Žáci sedmé a deváté třídy se zapojili v letošním školním roce do WocaBee šampionátu v anglickém jazyce. Třída 7.A se umístila v okresním kole na 42. místě, třída 9.A na 15. místě. Za sedmou třídu měli na umístění v soutěži největší zásluhu Kristiána Šmíd, Dominik Jamnicz a David Duda. Za devátou třídu měli na umístění v soutěži největší zásluhu Tereza Szotková, Péťa Klimeckých a Martin Němeček. Na postup do krajského kola to sice nestačilo, ale i tak žákům obou tříd děkujeme za reprezentaci školy ve výše zmiňované soutěži. 

Foto - viz fotogalerie.

Ing. Monika Brandlová