Žáci osmé a deváté třídy se v rámci hodiny informatiky zúčastnili mezinárodního testování digitálních dovedností (nikoli znalostí) pod názvem IT Fitness test 2023 Visegrádská skupina a Ukrajina. Žáci si ověřili, jak si umí poradit ve světě informatiky (internet, kyberbezpečnost, počítačové systémy, kancelářské programy, sociální média aj.). Při vyplňování testu mohli používat všechny dostupné online zdroje. Za vyplnění testu obdržel každý žák certifikát.

Nejlepších výsledků přes 75 % dosáhli žáci ze třídy 9.A.

  • Martin Němeček (85 %)
  • Tereza Szotková (80 %)
  • Petr Dostal (75%)

Gratulujeme k výborným znalostem. Jste dobří, jste skvělí 🙂.

V osmé třídě žáci dosáhli výsledků nižších než 75 %. Nejlepšími žáky za třídu 8.A byli:

  • Adam Ženíšek,
  • Aleš Dvořáček 
  • Natálie Demjanovičová

Rovněž blahopřejeme k velmi úspěšně zvládnutým testům 🙂.

Foto - viz fotogalerie

Ing. Monika Brandlová